CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Hướng dẫn 129-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại"

24/08/2020

Công văn 1824/SKHĐT-Dn

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 765/QĐ-UBND về phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023.

20/08/2020

Kế hoạch 1696/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "" Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/08/2020

Luật 63/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

18/08/2020

Báo cáo 183/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

14/08/2020

Công Văn 1113//STTTT-TTBCXB

Công văn số 1113/STTTT-TTBCXB V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

12/08/2020

Công văn 1054/STTTT-CNTT

Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

03/08/2020

Công Văn 1027/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 1027/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2020

Công Văn 1007/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 1007/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông V/v phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

27/07/2020

Công Văn 960/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 960/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai

16/07/2020


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png