CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định Công bố Danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

04/10/2022

Công văn 835/SKHCN-CCTĐC

Công văn số 835/SKHCN-CCTĐC về việc quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế

10/08/2022

Quyết định 403/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 02 TTHC bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

29/07/2022

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định công bố 07 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/07/2022

Quyết định 351/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

30/06/2022

Quyết định 341/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

27/06/2022

Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực hiện trên môi trường mạng

23/06/2022

Công văn 614/SKHCN-CCTĐC

Hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo Hiệp định RCEP

16/06/2022

Nghị Quyết 124/NQ-HĐND

Nghị Quyết 124/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 về quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/06/2022

Kế hoạch 48/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

19/05/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png