CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông tư 18/2022/TT-BKHCN

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

16/01/2023

Quyết định 782/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt (đợt 1) kết quả đánh giá hồ sơ nghiên cứu và kinh phí thực hiện các đề tài triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022

19/12/2022

Nghị Quyết 36/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/12/2022

Nghị Quyết 38/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030"

09/12/2022

Công Văn 1769/STTTT-TTBCXB

Công văn số 1769/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2022 lần 2

14/11/2022

Công Văn 1732/STTTT-CNTT

Công văn số 1732/STTTT-CNTT V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

08/11/2022

Công văn 2544/UBND-KGVX

Công văn số 2544/UBND-KGVX V/v hỗ trợ phụ nữ triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ giai đoạn 2022-2027

03/11/2022

Công Văn 1694/STTTT-TTBCXB

Công văn 1694/STTTT-TTBCXB V/v tiếp tục triển khai Công văn số 2819/SGDĐT-KHTC ngày 25/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

01/11/2022

Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định Công bố Danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

04/10/2022

Công văn 835/SKHCN-CCTĐC

Công văn số 835/SKHCN-CCTĐC về việc quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế

10/08/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png