CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Sở khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png