CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 6 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Sỏ hữu trí tuệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png