CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png