CHUYÊN MỤC

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá trong lưu thông
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện * Mô tả thứ tự các bước cần thực hiện:
Bước 1: Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trong vòng 03 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến phòng Quản lý Công nghệ.
Bước 4: Phòng Quản lý Công nghệ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết)
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu.
- Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải theo mẫu.
- Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển theo mẫu.
- Bản cam kết của doanh nghiệp theo mẫu .
- Lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm) theo mẫu.
- Bản cam kết của người vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp thuê phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp khác).
- Phiếu an toàn hóa chất quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN.
- Các tài liệu liên quan đến yêu cầu của người điều khiển phương tiện, người áp tải:
+ Bản sao hợp lệ thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước kèm theo chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp;
+ Bản sao hợp lệ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển.
- Bảo sao hợp lệ giấy đăng ký phương tiện vận chuyển kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cấp. Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp phải nộp kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê vận chuyển trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện, biển kiểm soát, trọng tải).
- Bảo sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển còn thời hạn hiệu lực (đối với các dụng cụ chứa chuyên dụng). Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác, doanh nghiệp phải nộp kèm theo hồ sơ bản sao hợp lệ các tài liệu sau:
+ Tiêu chuẩn áp dụng đối với dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do doanh nghiệp công bố ;
+ Phiếu kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng của dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
Cơ quan thực hiện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng Gia Lai
Đối tượng thực hiện - Cá nhân.
- Tổ chức.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- Cac-Phu-luc_kem-thong-tu-25.rar Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- Thong-tu-25_2010_TT_BKHCN.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png