CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 23 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ
Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học - Công nghệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png