CHUYÊN MỤC


Tổng cộng có: 12 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Đo lường Chất lượng
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Cấp tỉnh Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png