CHUYÊN MỤC

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế)

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực An toàn bức xạ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện * Mô tả thứ tự các bước cần thực hiện:
Bước 1: Tổ chức cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận Sở Khoa học và Công nghệ-98B Phạm Văn Đồng-Pleiku-Gia Lai trong giờ hành chính. Khi nhận hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến phòng Quản lý Công nghệ.
Bước 4: Phòng Quản lý Công nghệ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả và thu phí , lệ phí của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết).
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu 07-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/TT-BKHCN;
+ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;
+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;
+ Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do chuyển nhượng; bản sao giấy phép xuất khẩu kèm tờ khai hải quan đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ do xuất khẩu; văn bản xác nhận nguồn phóng xạ bị mất đối với trường hợp mất nguồn.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Lệ phí cấp phép: 100.000VND/1 giấy phép
Kết quả thực hiện Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 03-V/ATBXHN quy định tại phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ
Đối tượng thực hiện - Cá nhân.                               
- Tổ chức.                             
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010  của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT-08_2010_TT-BKHCN-ATBX.rar Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT-76-2010-quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu-ATBX.rar
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png