CHUYÊN MỤC

Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán trong y tế)

Thẩm quyền giải quyết Sở khoa học công nghệ
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu  cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:
+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
+ Trong trường hợp không cấp chứng chỉ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị;
+ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;
+ Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
+ 03 ảnh cỡ 3x4.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí 200.000 đồng/1 chứng chỉ.
Kết quả thực hiện Chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).         
Yêu cầu hoặc điều kiện không.
Căn cứ pháp lý - Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- Đon-đe-nghi.docx
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png