CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở khoa học công nghệ Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ An toàn bức xạ
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Thủ tục Khai báo thiết bị X- Quang trong chẩn đoán y tế Sở Khoa học công nghệ An toàn bức xạ
Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ, hạt nhân
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png