CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 51 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học - Công nghệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png