CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 53 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học - Công nghệ
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Cấp tỉnh Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png