CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 51 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và công nghệ
Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học công nghệ
Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học công nghệ
Thủ tục Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trư Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ
Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học - Công nghệ
Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học - Công nghệ
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học - Công nghệ
Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ, hạt nhân
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Đo lường Chất lượng
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đo lường Chất lượng
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png