CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 53 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công ng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và công nghệ
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học công nghệ
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và công nghệ
Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học công nghệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png