CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 37 thủ tục
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Sở khoa học công nghệ Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Sở Khoa học công nghệ Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá trong lưu thông
Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở khoa học công nghệ Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ An toàn bức xạ
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Thủ tục Khai báo thiết bị X- Quang trong chẩn đoán y tế Sở Khoa học công nghệ An toàn bức xạ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png