CHUYÊN MỤC

Đề tài

Mã đề tài Mã số KX- GL- 08(2011)
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Chủ nhiệm Ông Huỳnh Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Loại hình Nghiên cứu phát triển
Đơn vị thực hiện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Năm thực hiện
* File đính kèm:
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png