CHUYÊN MỤC

Đề tài

Mã đề tài Mã số KC- GL- 07(2011)
Lĩnh vực Trồng trọt - Chăn nuôi
Chủ nhiệm Ông Đặng Mạnh Hậu
Loại hình Ứng dụng khoa học công nghệ
Đơn vị thực hiện Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ
Năm thực hiện
* File đính kèm:
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png