CHUYÊN MỤC

Đề tài

Mã đề tài Mã số KC- GL- 05(2011)
Lĩnh vực Thủy sản
Chủ nhiệm Ông Võ Tấn Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Loại hình Ứng dụng khoa học công nghệ
Đơn vị thực hiện UBND huyện Kbang
Năm thực hiện
* File đính kèm:
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png