CHUYÊN MỤC

Đề tài

Mã đề tài Mã số KC- GL- 02(2011)
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Chủ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tàu
Loại hình Ứng dụng khoa học công nghệ
Đơn vị thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Năm thực hiện
* File đính kèm:
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png