CHUYÊN MỤC

Đề tài

Mã đề tài Mã số KC- GL- 01(2011)
Lĩnh vực Khí tượng - Thủy văn
Chủ nhiệm Ông Tạ Đăng Hoàn, Giám đốc Đài.
Loại hình Ứng dụng khoa học công nghệ
Đơn vị thực hiện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên
Năm thực hiện
* File đính kèm:
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png