CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình "Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thử nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai" Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm - Úng dụng KH&CN đợt 1.

05/06/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png