CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 10/QĐ-SKHCN

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân tích mẫu nấm bệnh, tuyến trùng trong đất, thành phần lý hóa đất, thuộc đề tài "Tái canh cây hồ tiêu bền vững trên đất đã nhiễm bệnh bằng việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp tại tình Gia Lai"

23/01/2018

23/01/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png