CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 530/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư cua r tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020

29/08/2019

Quyết định 96/QĐ-BQL

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt máy photocopy thuộc dự toán: Mua sắm tập trung năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/07/2019

Quyết định 111/QĐ-SKHCN

Quyết định phe duyệt dự toán: Mua sẵm bổ sung trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm (cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý)

11/07/2019

Quyết định 98/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục Mua sắm bổ sung trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa

07/06/2019

Quyết định 461/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng

10/04/2019

Quyết định Quyết định số 1066/QĐ-UBND

Quyết địnhQuyết dịnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi

26/10/2018

Quyết định 1069/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"

26/10/2018

Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình "Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thử nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai" Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm - Úng dụng KH&CN đợt 1.

05/06/2018

Quyết định Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định 569/QĐ-UBND

23/05/2018

Quyết định 10/QĐ-SKHCN

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân tích mẫu nấm bệnh, tuyến trùng trong đất, thành phần lý hóa đất, thuộc đề tài "Tái canh cây hồ tiêu bền vững trên đất đã nhiễm bệnh bằng việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp tại tình Gia Lai"

23/01/2018

23/01/2018


|<<1 2>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png