CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2021 CỦA TỈNH GIA LAI

16/03/2020

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các doanh nghiệp, Hiệp hội, hợp tác xã, các tổ chức KH&CN, Trường Đại học và Trung cấp đứng trên địa bàn tỉnh; các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp trong nước đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png