CHUYÊN MỤC

TÀI LIỆU HỘI THẢO "SỞ HỮU TRÍ TUỆ - CÔNG CỤ ĐẮC LỰC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ Ở DOANH NGHIỆP"

17/06/2020

Kỷ yếu Hội thảo "Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp"

    Ngày 18/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo "Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp" tại Sảnh Viên Ngọc Xanh 2, Pleiku Palace, 03 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku nhằm giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các bên có liên quan thấy được thực trạng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam; vấn đề sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; vai trò của tài sản trí tuệ trong nền kinh tế hiện đại; tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng nhãn hiệu.

    Ban tổ chức Hội thảo kính gửi Quý vị đại biểu Kỷ yếu Hội thảo "Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp".

 
Trân trọng,
BAN TỔ CHỨC

 
TÀI LIỆU HỘI THẢOTai-lieu-Hoi-thao-(1).rar
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png