CHUYÊN MỤC

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

14/05/2020

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 541/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch số 37/KH-SKHCN ngày 21/4/2020)

Mục tiêu cụ thể là: Đầu tư phát triển từ 01 đến 02 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (được chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025; TCVN ISO 9001:2015;...); Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 60 lượt cán bộ tham gia hoạt động đo lường của doanh nghiệp, công chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan đến hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho từ 01 đến 02 lượt doanh nghiệp, tổ chức; Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường cho 01 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường./.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai

File đính kèm Tại đây
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png