CHUYÊN MỤC

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “SỞ HỮU TRÍ TUỆ - CÔNG CỤ ĐẮC LỰC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ Ở DOANH NGHIỆP”

08/06/2020

Ngày 18/6/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đồng chủ trì với Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp”. Qua đây, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các bên có liên quan thấy được thực trạng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam; vấn đề sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; vai trò của tài sản trí tuệ trong nền kinh tế hiện đại; tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng nhãn hiệu,….từ đó giúp cho doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển và tính bền vững của doanh nghiệp.

 
 
     
 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“SỞ HỮU TRÍ TUỆ - CÔNG CỤ ĐẮC LỰC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ Ở DOANH NGHIỆP”
 
 
1. Thời gian: 01 ngày, ngày 18 tháng 6 năm 2020 (Thứ Năm).
2. Địa điểm: Sảnh Viên Ngọc Xanh 2, Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, 03 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Đại biểu: UBND tỉnh Gia Lai; Cục Sở hữu trí tuệ; Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam; đại diện các sở, ban ngành tỉnh Gia Lai; Trường Đại học KHXH&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Phân Hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Gia Lai Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai; CLB Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai; các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai…
4. Chương trình Hội thảo
 
8h00 – 8h30
 
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
8h30 – 9h00
 
 
PHẦN KHAI MẠC
 
  • Đại diện Lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
  • Bà Ngô Phương Trà, Trưởng Văn phòng VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.
  • PGS.TS. Mai Hà, Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).
 
 
9h00 – 16h30
 
 
PHẦN HỘI THẢO
9h00 – 10h00
 
Chủ đề 1 Trình độ công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng, giải pháp và kiến nghị
 
Người trình bày: TS. Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI)
 
Chủ đề 2 Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
 
Người trình bày: Bà Ngô Phương Trà, Trưởng Văn phòng, phụ trách VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng
 
Chủ đề 3 Sử dụng thông tin sáng chế để nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
 
Người trình bày: PGS.TS. Trần Văn Hải, Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
 
10h00 – 10h20
 
Giải lao
10h20 – 11h00 Chủ đề 4 Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng nhãn hiệu
 
Người trình bày: Bà Nguyễn Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 
Chủ đề 5 Vai trò của tài sản trí tuệ trong nền kinh tế hiện đại
 
Người trình bày: Đại diện Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 
11h00– 11h30 Thảo luận
 
11h30 – 14h00 Nghỉ trưa
 
14h00 – 15h00 Chủ đề 6 Đặc trưng chủ yếu của đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp lớn và vừa
 
Người trình bày: Đại diện Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 
Chủ đề 7 Tác động của quản lý công tác sở hữu trí tuệ trong đổi mới công nghệ doanh nghiệp
 
Người trình bày: Đại diện Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 
Chủ đề 8 Kinh nghiệm quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
 
Người trình bày: Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
 
15h00 – 15h20 Giải lao
 
15h20 – 16h00 Chủ đề 9 Tổng quan về đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học tại Việt Nam
 
Người trình bày: ThS. Hoàng Lan Phương, Khoa Khoa học Quản lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Chủ đề 10 Một số chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
Người trình bày: Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
 
16h00 – 16h30
 
THẢO LUẬN
 
 
16h30 – 16h45
 
 
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC HỘI THẢO
 
   
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png