CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phát triển giống bò thịt chất lượng cao tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
Dự án: Phát triển giống bò thịt chất lượng cao tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai


Default news teaser image
Mời tham dự NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH GIA LAI LÂN THỨ I NĂM 2020 - GIA LAI STARTUP DAY 2020
Dự kiến ngày 22/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội doanh nhân trẻ, tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2020 - GIA LAI STARTUP DAY 2020...

Default news teaser image
Thông báo tuyển chọn Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
Nhiệm vụ "Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý gia Lai cho sản phẩm Cà phê của tỉnh Gia lai" (lần 2)

Default news teaser image
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020.
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai...

Default news teaser image
Tiêu đề
Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png