CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
Thực hiện Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png