CHUYÊN MỤC


Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020

Các tin khác

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 03/8 đến ngày 9/8/2020

Lịch công tác của LĐS từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở SKHCN từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020

Lịch công tác tuần 22 của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Lịch công tác Lãnh đạo Sở ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Lịch công tác của LĐS từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020

Lịch công tác tuần của LĐS tử ngày 11.5 đến 17.5.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020

Lịch công tác Lãnh đạo SỞ từ ngày 26/4/ đến ngày 03/5/2020

Lịch công tác của LĐS Sở thử ngày 20/4 đến ngày 26/4/2020

Lịch công tác của LĐS từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 23.3-29.3.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16.3-22.3.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/02 đến ngày 01/03/2020

Lịch Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 02/02 đến ngày 08/02/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 11.01 đến ngày 02.02.2020

Lịch tuấn 2 năm 2020 của Lãnh đạo Sở KHCN

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 28/12/2019 đến ngày 05/01/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 07/12 đến ngày 15/12/2019.

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/-2019

Lịch công tác LĐS tuần 3, 4 tháng 11 năm 2019

Lịch Lãnh đạo Sở tuần 1 tháng 11 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 4 tháng 10 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 3 tháng 10 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 30/9 đến ngày 05/10/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 23 đến 29 tháng 9 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16/9 - 22/9/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 9-15/9/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9 - 8/9/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 26.8 - 01.9.2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8 đến ngày 26/8/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8 đến ngày 26/8/2019

Lich-LĐS-tuan-3-thang-8-nam-2019

Lịch công tác LĐS tuần 2 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 1 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 4 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 2 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 5 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác của LĐS tuần 4 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 8/4 đến ngày 14/4/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 1/4 đến ngày 7/4/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 18 đến 24/3/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 4/3 đến ngày 10/3/2019

Lịch công tác LĐS Sở từ ngày 25/02 đến 03/3/2019

Lịch công tác LĐS tuần 3 tháng 2 năm 2019

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 2 năm 2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 28/01 đến ngày 23/02/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 14 đến ngày 27/01/2019

Lịch Công tác của Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 01 năm 2019

Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 1 tháng 1 năm 2019

Lịch Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 12 năm 2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 26/11/ đến ngày 02/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở KH&CN tuần 3 tháng 11 năm 2018

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 12-18/11/2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 15 đến ngày 21/10/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 8/10 đến 14/10/2018

Lịch Lãnh đạo Sở từ ngày 24 đến 30 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 03/9 đến ngày 9/9/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 27/8 đến ngày 03/8

Lịch công tác lãnh đạo Sở tử ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

Lịch Công tác lãnh đạo Sở từ ngày 30/7 đến ngày 05/8

Lịch Công tác tuần 4 tháng 7 năm 2018 của LĐ Sở KH&CN

Lịch công tác tuần 3 tháng 7

LICH-tuan-1-thang-7-nam-2018

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/6 đến 01/7/2018

Lịch công tác LĐS Sở ngày 18/6 đến 22/6

Lịch Lãnh đạo Sở từ ngày 30/4 đến 4/5

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở tuần 4 tháng 4 năm 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 9/4/2018 đến 15/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018

Lịch công tác tuần mẫu

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png