CHUYÊN MỤC


Lịch Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 12 năm 2018

Các tin khác

Lịch Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 12 năm 2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 26/11/ đến ngày 02/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở KH&CN tuần 3 tháng 11 năm 2018

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 12-18/11/2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 15 đến ngày 21/10/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 8/10 đến 14/10/2018

Lịch Lãnh đạo Sở từ ngày 24 đến 30 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 03/9 đến ngày 9/9/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 27/8 đến ngày 03/8

Lịch công tác lãnh đạo Sở tử ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

Lịch Công tác lãnh đạo Sở từ ngày 30/7 đến ngày 05/8

Lịch Công tác tuần 4 tháng 7 năm 2018 của LĐ Sở KH&CN

Lịch công tác tuần 3 tháng 7

LICH-tuan-1-thang-7-nam-2018

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/6 đến 01/7/2018

Lịch công tác LĐS Sở ngày 18/6 đến 22/6

Lịch Lãnh đạo Sở từ ngày 30/4 đến 4/5

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở tuần 4 tháng 4 năm 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 9/4/2018 đến 15/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018

Lịch công tác tuần mẫu

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png