CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 331/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2018

29/03/2019

Thông báo 332/TB-SKHCN

Thông báo thẩm định quyết toán năm 2018

29/03/2019

Biên bản BB

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

13/03/2019

Công văn 213/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2017

05/03/2019

Công văn 269/BKHCN-KHTC

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

31/01/2019

Báo cáo BC-SKHCN

Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

13/12/2018

Thông báo 605/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017

11/07/2018

Thông báo 571/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017 của Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN

06/07/2018

Thông báo 572/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017 của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

06/07/2018

Thông báo 573/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

06/07/2018


|<<1 2>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png