CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 215/KH-SKHCN

Kế hoạch rà soát kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn đơn vị thuộc Sở

28/03/2018

Báo cáo 193/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018

15/03/2018

Báo cáo 157/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018

02/03/2018

Quyết định 25/QĐ-SKHCN

Quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 01 cửa của Sở Khoa học và Công nghệ

23/02/2018

Quyết định 24/QĐ-SKHCN

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đao cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

23/02/2018

Quyết định 23/QĐ-SKHCN

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cánh hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

23/02/2018

Quyết định 17/QĐ-SKHCN

Quyết định kiện toàn Tổ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

17/02/2018

Kế hoạch 98/KH-SKHCN

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

31/01/2018

Kế hoạch 979/KH-SKHCN

Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

29/12/2017

Kế hoạch 975/KH-SKHCN

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/12/2017


|<<1 2 3 4 5>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png