CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn 888/SKHCN-VP

Tiếp tục khắc phục, tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiẹn tốt công tác CCHC năm 2020 tại Sở KH&CN

24/09/2020

Quyết định 835/QĐ-UBND

Quyết định 835/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 02 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công Nghệ

28/08/2020

Báo cáo 182/BC-SKHCn

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục tục hành chính năm 2020

14/08/2020

Quyết định 534/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mưới và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

05/06/2020

Báo cáo 112/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020

02/06/2020

Thông báo 452/TB-SKHCN

Thông báo việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và tra kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở KHCN sang Bưu điện tỉnh

02/06/2020

Kế hoạch 31/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BBCI đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của SKHCN

10/04/2020

Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

08/04/2020

Báo cáo 49/BC-SKHCN

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quy I năm 2020

19/03/2020

Báo cáo 32/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2020

03/03/2020


|<<1 2 3 4 5 6>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png