CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 629/BC-SKHCN

Báo cáo thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

04/06/2019

Báo cáo 455/BC-SKHCN

Báo cáo phục vụ kiểm tra công tác CCHC năm 2019

26/04/2019

Quyết định 434/QĐ-SKHCN

Quyết định Công bố danh mục gồm 02 THHC mới và bãi bõ 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

26/03/2019

Báo cáo 212/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I năm 2019

05/03/2019

Công văn 167/SKHCN-VP

Triển khai Quyết định số 83/QĐ-UBND

20/02/2019

Kế hoạch 40/KH-SKHCN

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019

14/01/2019

Kế hoạch 1248/KH-SKHCN

Kế hoạch, rà soát đánh gia TTHC năm 2019

28/12/2018

Công văn 1247/KH-SKHCN

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

28/12/2018

Báo cáo 1225/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

23/12/2018

Báo cáo 1111/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

23/11/2018


|<<1 2 3 4>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png