CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 434/QĐ-SKHCN

Quyết định Công bố danh mục gồm 02 THHC mới và bãi bõ 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

26/03/2019

Báo cáo 1225/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

23/12/2018

Báo cáo 1111/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

23/11/2018

Công văn 1058/SKHCN-VP

Triển khai Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh

13/11/2018

Công văn 1041/SKHCN-VP

Một số thủ tục hành chính không nhận trực tiếp t