CHUYÊN MỤC

Hiệp định EVFTA – cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trư...
Tài sản trí tuệ: Nguồn lực quan trọng để phát triển bền vững
Tài sản trí tuệ: Nguồn lực quan trọng để phát triển bền vững
Là một nền kinh tế được đánh giá mở và năng động bậc nhất trong khu vực, Việt Nam sẽ ngày càng hội nhập sâu rộng nên bắt buộc phải cập nhật các xu hướng quốc tế về tăng cường bảo hộ quyền SHTT ở mức cao.

Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một ...
Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”
Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta đều kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để tìm hiểu về vai...

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh "than khó" khi nhận câu hỏi lớn về sở hữu tr...
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh "than khó" khi nhận câu hỏi lớn về sở hữu trí tuệ
Khi được yêu cầu cho biết về những khó khăn khi thực thi sở hữu trí tuệ đằng sau các Hiệp định FTA và CPTPP, giải pháp để Việt Nam áp dụng hiệu quả nội dung về các sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png