CHUYÊN MỤC

TẬP HUẤN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KH&CN

16/06/2020

Ngày 12 -13 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Mường Thanh, TP. Đà Nẵng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
 

Hình 1: Ông Trần Đắc Hiến – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phát biểu khai mạc Lớp tập huấn
      Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Trần Đắc Hiến – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, ông Phùng Công Định – Giám đốc Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ, bà Tào Hương Lan  - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN và đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên làm công tác thống kê KH&CN của các Sở Khoa học và Công nghệ khu vực Duyên Hải Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam.
      Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KH&CN của các Sở KH&CN trên cả nước thực hiện thu thập chính xác thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Quốc gia và về hội nhập quốc tế để phục vụ đánh giá và xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ; đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về nghiên cứu và phát triển trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật KH&CN, các kế hoạch, chương trình về nghiên cứu và phát triển và phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê KH&CN; xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và phát triển của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo; thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động KH&CN quốc tế; xác định mức độ tác động của KH&CN quốc tế đối với Việt Nam… Bên cạnh đó, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phổ biến về phương án điều tra, cách thức điền mẫu phiếu cho từng đối tượng điều tra, giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 02 cuộc điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2020 và Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020.
 image004-(1).jpg
Hình 2: Toàn cảnh lớp tập huấn
      Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu và hướng dẫn cách vận hạnh phần mềm hệ thống thông tin khoa học và công nghệ (STI), hướng dẫn cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN VinaRen thông qua hai tài khoản mà Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp cho các đầu mối thông tin của các Bộ, ngành và các Sở KH&CN trên cả nước từ tháng 3 năm 2019 đến nay. Một tài khoản là để truy cập các cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KHCN để xem nội dung toàn văn kết quả của 35 nghìn nhiệm vụ KHCN đang được lưu trữ tại Cục thông tin KH&CN Quốc gia. Tài khoản thứ hai là tài khoản dành cho việc đóng góp dữ liệu khoa học công nghệ của địa phương để Cục Thông tin biên tập và đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN./.
Bài và ảnh: Anh Văn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png