CHUYÊN MỤC

Hội thảo “Quản lý chương trình và hướng dẫn đề xuất dự án năm 2021 thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2016- 2025”

01/04/2020

Sáng ngày 03/3/2020 tại Hà Nội, Vụ Địa phương, Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Quản lý chương trình và hướng dẫn đề xuất dự án năm 2021 thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016- 2025”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Vụ Địa phương, Lãnh đạo Văn phòng Chương trình và hơn 100 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước cùng tham dự.

cc719f9b62c0999ec0d1.jpg
Ảnh 1: Hội thảo “Quản lý chương trình và hướng dẫn đề xuất  dự án năm 2021 thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2016- 2025”
 
          Sáng ngày 03/3/2020 tại Hà Nội, Vụ Địa phương, Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Quản lý chương trình và hướng dẫn đề xuất dự án năm 2021 thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016- 2025”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Vụ Địa phương, Lãnh đạo Văn phòng Chương trình và hơn 100 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước cùng tham dự.
HN-1.jpg 
Ảnh 2: Toàn cảnh Hội thảo
          Hội thảo đã nghe báo cáo các chuyên đề và thảo luận các nội dung: Văn bản quản lý Chương trình Nông thôn Miền núi; Hướng dẫn xây dựng các hồ sơ dự án trong kế hoạch 2021; Quy trình phối hợp quản lý chương trình Nông thôn Miển núi.
Báo cáo tổng hợp giai đoạn 2016 - 2020 đã xây dựng 1.200 mô hình (30% mô hình ở miển núi, vùng dân tộc thiếu số; 20% mô hình liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa). Chuyển giao 1.500 lượt công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng 1.500 cán bộ quản lý, 2.500 kỹ thuật viên cơ sở, 80.000 lượt nông dân. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2021 - 2025 mục tiêu là xây dựng 1.000 mô hình (30% mô hình ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Tăng tỷ lệ các mô hỉnh liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa, các mô hình có quy mô sản xuất lớn, quy mô công nghiệp, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến. Chuyển giao 1.500 lượt công nghệ (20% công nghệ cao), đào tạo, tập huấn 1.500 kỹ thuật viên cơ sở, 60.000 lượt nông dân. Có ít nhất 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hình thành.
           Đồng thời, hội thảo cũng đã thảo luận, phân tích  một số hạn chế, tồn tại giai đoạn vừa qua, đồng thời xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, tập trung vào những nội dung sau:1. Giải pháp về khoa học và công nghệ.
2. Giải pháp về nguồn nhân lực.
3. Giải pháp về tổ chức quản lý.
4. Xây dựng thuyết minh dự án, xây dựng kinh phí.
5. Phối hợp trong việc quản lý Chương trình Nông thôn Miền núi.
          Trên tinh thần đó, việc xây dựng kế hoạch cho các dự án năm 2021 thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được triển khai với kế hoạch lựa chọn và đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình đồng thời có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện dự án mang lại hiệu quả tích cực góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.
Bài và ảnh: ThS. Nguyễn Nam Hải
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png