CHUYÊN MỤC

Khoa học và công nghệ cần được xem là mũi nhọn đột phá chiến lược đ...
Khoa học và công nghệ cần được xem là mũi nhọn đột phá chiến lược đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
TCCS - Thực tiễn phát triển của nhân loại cho thấy, quốc gia nào trên thế giới coi trọng và tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ thì đều đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng...

Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động KH&CN
Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động KH&CN
Để Khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo...

CẤP 50 BÒ CÁI LAI SINH SẢN VÀ 5 BÒ ĐỰC BRAHMAN  CHO 55 HỘ DÂN TẠI X...
CẤP 50 BÒ CÁI LAI SINH SẢN VÀ 5 BÒ ĐỰC BRAHMAN CHO 55 HỘ DÂN TẠI XÃ AYUN HUYỆN CHƯ SÊ
Thực hiện Hợp đồng số 16/2018 NTMN.ĐP ngày 27/7/2018 giữa Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi – Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png