CHUYÊN MỤC

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc tại Gia Lai
TẬP HUẤN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 VÀ NHIỆM ...
TẬP HUẤN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KH&CN
Ngày 12 -13 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Mường Thanh, TP. Đà Nẵng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 và nhiệm vụ...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png