CHUYÊN MỤC

Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở KH&CN tham gia khóa đào tạo theo Đề án 165 tại Nhật Bản

04/09/2018

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Đề án 165) theo Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương; Văn bản số 2231/BKHCN-TCCB ngày 20/7/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông báo Kết luận số 984-TB/TU ngày 03/8/2018 của Thường trực Tỉnh ủy, về cho phép cán bộ đi nước ngoài; Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đó ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn với nội dung “Chính sách của Nhật Bản về quản lý và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ” theo Chương trình 165 kể từ ngày 02/9/2018 đến hết ngày 15/9/2018 tại Nhật Bản nhằm học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo hướng bền vững, chất lượng./.
                                                                                                                                                   BBT-Sở KH&CN
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png