CHUYÊN MỤC

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội dân gian trên địa bàn thị xã Ayun Pa”.

21/09/2020

Chiều ngày 18/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội dân gian trên địa bàn thị xã Ayun Pa” do CN. Trần Thị Lan Phương, CN. Nguyễn Thị Mỹ Dung làm đồng chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan đồng chủ trì là Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở và Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa.


Hình 1: Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu
    Nhiệm vụ đã được triển khai trong 12 tháng (từ tháng 7/2019 -7/2020) nhằm xây dựng tập tài liệu và 01 bộ phim tài liệu về lễ hội dân gian của người Jrai Chor ở thị xã Ayun Pa, qua đó làm sáng tỏ thêm những giá trị của lễ hội truyền thống; góp phêm phương pháp bảo tồn di sản văn hoá dân gian; giới thiệu, quảng bá về lễ hội dân gian trên địa bàn thị xã Ayun Pa.
    Sau 12 tháng triển khai, các thành viên triển khai nhiệm vụ đã phục dựng 02 lễ hội là Lễ cúng bến nước, lễ cưới truyền thống của người Jrai Chor và hoàn thành 01 bộ phim tài liệu “Lễ hội truyền thống của người Jrai ở Ayun Pa, tỉnh Gia Lai” dài 25 phút; Biên tập và in ấn 300 tập tài liệu “Lễ hội truyền thống của người Jrai Chor ở Ayun Pa, tỉnh Gia Lai”, nội dung trình bày bằng song ngữ Việt –Jrai; 01 báo cáo đánh giá, phân tích hoạt động và thực trạng lễ hội ở Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 01 báo cáo tổng hợp kết quả của nhiệm vụ và 03 bài báo phản ánh một số nội dung của nhiệm vụ.
image004.jpg
Hình 2: Thành viên nhiệm vụ trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng
    Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là một nhiệm vụ khoa học có ý nghĩa thiết thực, cần được áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiệm vụ đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng các sản phẩm chính. Các kết quả trình bày trong nhiệm vụ là đáng tin cậy, có tính khoa học và có giá trị lý luận, thực tiễn cao. Kết quả phù hợp với mục tiêu đề ra ban đầu của nhiệm vụ. Nhóm tác giả đã giải quyết được yêu cầu đặt ra khi xác định phạm vi, đối tượng, nội dung của nhiệm vụ. Các phương pháp sử dụng là phù hợp với các vấn đề triển khai của nhiệm vụ.
    Ngoài ra, Hội đồng cũng chỉ ra những điểm cần chỉnh sửa của nhiệm vụ: cần giới hạn rõ phạm vi, đối tượng triển khai của nhiệm vụ trong phần Mở đầu Báo cáo tổng hợp kết quả của nhiệm vụ; cần bổ sung các thông tin về những đổi thay, chuyển biến trong đời sống văn hoá vật chất, tinh thần của người Jrai Chor ở Ayun Pa hiện nay; bổ sung các thông tin chú thích ảnh trong tập tài liệu “Lễ hội truyền thống của người Jrai Chor ở Ayun Pa, tỉnh Gia Lai”… Kết quả nghiệm thu của được Hội đồng xếp loại Đạt./.
Bài và ảnh: Anh Văn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png