CHUYÊN MỤC

Kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Gia Lai”

08/10/2018

Báo cáo thống kê kết quả triển khai dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Gia Lai”

BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
         
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài/dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Gia Lai

          Mã số dự án : KHGL – 01 – 2015

   2. Chủ nhiệm đề tài/dự án:
Họ và tên: TS. Trương Bình Nguyên
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức danh khoa học: Tiến sĩ             Chức vụ : Viện trưởng
Điện thoại:  Tổ chức:................. Nhà riêng:.............. Mobile:.............
Fax:..................................... E-mail: nguyentb@dlu.edu.vn
Tên tổ chức đang công tác: Viện nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
Địa chỉ tổ chức : Nhà A11, Đại học Đà Lạt, 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt.
Địa chỉ nhà riêng: 02 Trần Quý Cáp, thành phố Đà Lạt.
3. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án:
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Công ty TNHH Nấm dược liệu Gia Lai.
Điện thoại: (0269)3871416   Fax:
E-mail : namduoclieugialai@gmail.com
Website: namduoclieugialai.vn
Địa chỉ:  312 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hà Thúc Sinh
Số tài khoản:.........................................................................................
Ngân hàng:...........................................................................................
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
 
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: 20 tháng
2. Kinh phí và sử dụng kinh phí:
a) Tổng số kinh phí thực hiện : 2.266tr.đ, trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH    : 940tr.đ.
+ Kinh phí từ các nguồn khác : 1.326tr.đ.
  
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA DỰ ÁN
1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra:
a) Sản phẩm Dạng I:
Số
TT
Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn
vị đo
Số lượng Theo kế hoạch Thực tế
đạt được
1 Mô hình nuôi trồng thương phẩm nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris . Mô hình 01 01 01
2 Mô hình nuôi trồng thương phẩm nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris . Mô hình 01 01 01
3
 
Đào tạo tập huấn và chuyển giao công nghệ quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo Kỹ thuật viên 06 06 06
4 Bài báo kết quả thực hiện dự án Bài viết 02 02 01
5 - Báo cáo tóm tắt kết quả dự án.
- Nghiệm thu cơ sở.
- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án
Bộ
 
10 10 10
- Lý do thay đổi (nếu có):
 
2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại:
           Nhìn chung, việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Gia Lai. đã đáp ứng yêu cầu về quy mô, nội dung và mục tiêu đề ra.
          Các kỹ thuật viên được đào tạo đã nắm vững và hoàn toàn làm chủ trong quá trình thực hiện quy trình đã chuyển giao. Trong quá trình sản xuất đã đưa ra một vài sáng kiến nhằm tăng hiệu quả công việc mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy trình đã chuyển giao (công tác làm cổ nút; hệ thống tự động điều khiển nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng; giống nấm sản xuất trong môi trường dịch thể ...). Từ đó năng suất làm việc đã được tăng lên đáng kể.
          Với việc nhận chuyển giao công nghệ, mô hình nuôi trồng thương phẩm nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại công ty TNHH Nấm dược liệu Gia Lai đã đạt được các yêu cầu đề ra trong dự án. Đã làm chủ được công nghệ từ sản xuất giống nấm gốc, giống sản xuất ... cũng như nuôi trồng hiệu quả nấm thương phẩm. Sản phẩm làm ra đã được thị trường chấp nhận.
          Với nguồn nguyên liệu khá ổn định (chỉ nhộng tằm phải mua tỉnh ngoài). Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn còn là vấn đề khó và rất bấp bênh do sản phẩm có giá thành còn cao so với thu nhập thực tế của người dân (dù giá vẫn thấp hơn so với các đơn vị sản xuất khác). Nên chưa tận dụng được tối đa công suất của dự án. Mặt khác để sản phẩm nấm khô có mẫu mã đẹp cần phải sấy thăng hoa (sấy tại Tp Hồ Chí Minh) mà tại địa phương chưa có đơn vị nào thực hiện công nghệ sấy này./.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png