CHUYÊN MỤC

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đảng viên, quần chúng thuộc Sở

18/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 13/01/2021 của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025;
Ngày 15/01/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở KH&CN đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho gần 80 đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Hải – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở.


Đồng chí Nguyễn Nam Hải – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh. Ngọc Tú
 
Với mục tiêu tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện và Nghị quyết nhằm tạo sự nhất trí cao trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết, từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, trách nhiệm của đồng chí bí thư, tập thể Ban Thường vụ trong việc tập trung trí tuệ lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết, đi đôi với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ VIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở, Nghị quyết đại hội các Chi bộ; các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt 03 báo cáo chuyên đề gồm: (1) Chuyên đề công tác xây dựng hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025); (2) Chuyên đề giữ vững quốc phòng, an ninh; kiên quyết đấu tranh, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tăng cường hoạt động đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025); (3) Chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025).
Anh-hoi-nghi-hoc-nghi-quyet-2020.jpg
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Tú
 
Qua 01 ngày tiếp thu các chuyên đề Nghị quyết đã giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ đó phát động các phong trào thi đua, động viên đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025./.
Thuỳ Vân
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png