CHUYÊN MỤC

Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho...
Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ
      Từ ngày 16 - 17/7/2020, tại Hội trường Đại học Đông Á tại Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa...

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC ...
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2030
Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng triển khai các giải pháp...

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TU...
KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TẠI GIA LAI
Trong hai ngày 26-27/6/2020, Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã kiểm tra tiến độ dự án “Áp dụng các sáng chế số 7913, 9529...

Hội thảo khoa học “Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mớ...
Hội thảo khoa học “Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp”
Tài sản trí tuệ ngày càng chiếm vị trí quan trọng và góp phần nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trên thị trường cả nước nói chung, tại tỉnh Gia Lai nói riêng.
ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ...
ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU, SẢN XUẤT THỨC ĂN BỔ SUNG VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỪ DƯỢC LIỆU
Sáng ngày 17/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với dự án: “Nghiên cứu dược liệu, sản xuất...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png