CHUYÊN MỤC


Ông: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 01698337599
- Email: ngoccuonggialai@gmail.com

 

a) Giúp giám đốc trục tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về Sở hữu trí tuệ và các văn bản khác liên quan;
- Công tác về Sở hữu trí tuệ, thông tin tư liệu, thống kê khoa học và công nghệ, Tạp chí khoa học, công nghệ và môi trường;
- Công tác chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; 
- Phụ trách hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN;
- Tham gia các Ban, Hội đồng của SKH&CN và của Tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Theo dõi công tác hoạt động KH&CN các huyện: Chư Puwh, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh, Ia Grai;
- Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công.
b) Đơn vị phụ trách: Phòng Quản lý Chuyên ngành.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png