CHUYÊN MỤC


Ông: NGUYỄN NAM HẢI.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0903566799
- Email: namhaidost@yahoo.com

 

a) Giúp Giám đốc Sở KH&CN trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân;
- Hoạt động quản lý công nghệ; Chuyển giao công nghệ; Ứng dụng, kiểm soát an toàn cức xạ và đồng vị bức xạ hạt nhân;
- Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và hoạt động thông báo - hỏi đáp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);
- Tham gia các ban, Hội đồng của Sở KH&CN và của Tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở KH&CN;
- Theo dõi công tác KH&CN các huyện, thị xã: AJun Pa, Krong Pa, Ia Pa, Phú Thiện và Kong Chro;
- Thường trực giải quyết công việc cơ quan khi Giám đốc Sở ủy quyền;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
b) Phụ trách các phòng, đơn vị:
- Văn phòng;
- Phòng Quản lý Công nghệ.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png