CHUYÊN MỤC 

Ông: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 01698337599
- Email: ngoccuonggialai@gmail.com; cuongnn.skhcn@gialai.gov.vn

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png