CHUYÊN MỤC 

Ông: LƯU TRUNG NGHĨA.

- Chức vụ : Giám đốc
- Điện thoại: 0269620196
- Email: nghialt.skhcn@gialai.gov.vn​

Ông: NGUYỄN NAM HẢI.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0903566799
- Email: namhaidost@yahoo.com

 

Bà: DƯƠNG THỊ NGÀ.

- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại : 0916330249
- Email: duongnga1964@yahoo.com.vn​

 

Ông: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 01698337599
- Email: ngoccuonggialai@gmail.com

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png