CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 572/QĐ-BKHCN

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

19/03/2019

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

31/07/2018

Thông tư 63/2018/TT-BTC

Thông tư 63/2018/TT-BTC

30/07/2018

Thông tư 07/2018/TT-BKHCn

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2008:2012/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện tử đối với thiết bị điện tử và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

06/06/2018

Nghị định 76/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

15/05/2018

Nghị định 70/2018/NĐ/CP

Nghị định 70/2018/NĐ/CP

15/05/2018

Thông tư Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

29/12/2017

Công văn 4208/BKHCN-KHTC

Công văn số 4208/BKHCN-KHTC

14/12/2017

Luật Số 07/2017/QH14

Luật Chuyển giao Công nghệ

19/06/2017

Quyết định 2770/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

29/09/2016

29/09/2016


|<<1 2 3>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png