CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông tư Số: 22/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

29/09/2017

01/01/2018

Thông tư Số: 23/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

29/09/2017

01/01/2018

Kế hoạch Số: 470a/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017

17/07/2017

17/7/2017

Luật Số 07/2017/QH14

Luật Chuyển giao Công nghệ

19/06/2017

Kế hoạch Số 123/KH-SKHCN ngày 06/3/2017

Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2017

06/03/2017

Quy hoạch QHTPP

Quy hoạch cấp trưởng, phó phòng và tương đương đến năm 2025 và những năm tiếp theo

07/11/2016

Quyết định Số: 798/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/10/2016

24/10/2016

Quyết định 2770/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

29/09/2016

29/09/2016

Quyết định 1913/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

08/07/2016

08/07/2016

Công văn Số 9176/BTC-HCSN

Phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên

05/07/2016

5/7/2016


|<<...11 12 13 14>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png