CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 45/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 45

03/08/2018

Kết luận 145-KL/TW

Kết luận 45-KH/TU

31/07/2018

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

31/07/2018

Thông tư 63/2018/TT-BTC

Thông tư 63/2018/TT-BTC

30/07/2018

Công văn 1608/UBND-NC

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn

25/07/2018

Quyết định 119/QĐ-SKHCN

Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức (Lê Minh Hải)

25/07/2018

Công văn 1529/UBND-KTTH

Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 10/7/2018 của Chính phủ

17/07/2018

Thông báo 40/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 40 giao ban của Giám đốc Sở KH&CN

12/07/2018

Thông báo 41/TB-SKHCn

Thông báo Kết luận số 41 giao ban của Giám đốc Sở KH&CN

12/07/2018

Thông báo 606/SKHCN-QLKH

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia các nhiệm vụ (bổ sung) nghiên cứu và triển khai năm 2018

11/07/2018


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png