CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 50/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 50 của Giám đốc Sở

25/09/2018

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

31/07/2018

Kết luận 145-KL/TW

Kết luận 45-KH/TU

31/07/2018

Thông tư 63/2018/TT-BTC

Thông tư 63/2018/TT-BTC

30/07/2018

Công văn 1608/UBND-NC

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn

25/07/2018

Công văn 1529/UBND-KTTH

Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 10/7/2018 của Chính phủ

17/07/2018

Thông báo 40/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 40 giao ban của Giám đốc Sở KH&CN

12/07/2018

Thông báo 41/TB-SKHCn

Thông báo Kết luận số 41 giao ban của Giám đốc Sở KH&CN

12/07/2018

Thông báo 38/TB-SKHCN

Kết luận của Giám đốc Sở làm việc với Trung tâm nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm Sinh

03/07/2018

Thông báo 36/TB-SKHCN

Kết luận của Giám đốc Sở Ban Giám đốc Sở

23/06/2018


|<<1 2 3 4 5 6>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png