CHUYÊN MỤC

Cấp Giấy đăng ký hoạt động khoa học

Thẩm quyền giải quyết Sở khoa học công nghệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện * Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
Bước 1: Khi nhận hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, công dân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, công dân;
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thi hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến Văn phòng thực hiện;
Bước 4: Văn phòng có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo chức năng của mình, trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận;
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thu phí, lê phí, trả kết quả lại cho tổ chức, công dân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết).
Thành phần hồ sơ A/Thành phần hồ sơ bao gồm:
 - Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN;
 - Bản danh sách nhân lực;
 - Đơn xin làm việc chính nhiệm/kiêm nhiệm;
 - Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức KH&CN;
 - Hồ sơ về trụ sở chính;
 - Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật.
B/ Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).
Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí 1- Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ là 2.000.000 đồng. 2- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; nội dung/ lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ là 1.500.000 đồng. 3- Thay đổi vốn; trụ sở chính hoặc trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (trừ trường hợp trụ sở chính hoặc trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ khoa học và công nghệ thay đổi theo quyết định điều chỉnh địa giới hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) là 1.000.000 đồng. 4- Thay đổi khác là 500.000 đồng. 5- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và công nghệ (áp dụng chung cho tất cả các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ) là 300.000 đồng.
Kết quả thực hiện Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân 
Yêu cầu hoặc điều kiện a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định;
b) Đảm bảo đầy đủ các yều cầu về đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
c) Đã nộp phí thẩm định đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy đăng ký theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phu_luc_Thong_tu_02-2010-1.doc - thong_tu_02-2010_cap_phep_TCKHCN-1.doc - TT-187-2009-TT-BTC-29-9-2009-PHI,-LE-PHI-HĐ-KHCN.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png