CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương Sở Khoa học công nghệ Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy đăng ký hoạt động khoa học Sở khoa học công nghệ Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png