CHUYÊN MỤC

Chi hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành
Bước 1: Khi nhận hồ sơ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, công dân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, công dân cặn kẻ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thi hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trình hồ sơ của tổ chức, công dân đến lãnh đạo Chi cục xem xét và phân công các phòng, bộ phận chức năng thực hiện.
Bước 4: Các phòng, bộ phận có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo chức năng của mình, trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả lại cho tổ chức, công dân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin hỗ trợ kinh phí áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến
(Trong đó ghi rõ: địa chỉ, số tài khoản).
- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (photo công chứng)
- Hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giữa Doanh nghiệp với đơn vị tư vấn (photo công chứng).
- Các hóa đơn của hợp đồng tư vấn (photo, có bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ:     03 (bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính 
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức  
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Chỉ thị số 06/2005/CT-UB ngày 20 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Gia Lai về việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Chi-thi-06-2005-CT-UB,-ngay-20-4-2005-cua-UBND-tinh-Gia-Lai-ap-dung-he-thong-quan-ly-tien-tien.doc - Quyet-đinh-144-2006-QĐ-TTg-ngay-20-6-2006-AP-DUNG-HT-Q-LY-TIEN-TIEN.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png