CHUYÊN MỤC


Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Chi hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thủ tục công bố hợp chuẩn Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thủ tục công bố hợp quy Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png